Teemat | Academy of Brain

Kuuntelemme asiakkaiden tarpeita

Live-valmennusten neljä kattoteemaa on tuotettu yhdessä asiakkaiden kanssa:

1. Uusi työ ja digitaidot

2. Itsensä johtaminen

3. Jatkuva kehittäminen

4. Johtaminen

Kukin teema pitää sisällään useita uuden työelämän keskeisiä aiheita. Mitkä näistä aiheista ovat teille ajankohtaisia?

1. Uusi työ ja digitaidot - Työelämä on muuttunut rytinällä ja vauhti vain kiihtyy

Digitalisaatio muutti työtavat, kansainvälistynyt kilpailu nosti tuottavuusvaatimukset ja vanhat rakenteet ovat murtumassa uusien tieltä.

 • Uusi työ/digitaidot
 • Virtuaaliyhteistyö
 • Automatisointiajattelu
 • Uusmediataidot
 • Kognitiivinen joustavuus
 • Palveluasenne
 • Tunneaäly
 • Monimutkaisten ongelmien ratkaisukyky
 • Kriittinen ajattelu
 • Arvostelukyky ja päätöksentekokyky
 • Keskittymiskyky, tavoitteiden saavuttaminen
 • Kansainvälisyys, globalisaatio, kulttuurien välinen osaaminen
 • Monialaisuus ja erilaisuuden ymmärtäminen
 • Konsultatiiviset työtavat

2. Itsensä johtaminen - Uusi työ vaatii uudenlaista osaamista

Työntekijän vapaudet ja vastuut kasvavat. Työ on entistä itsenäisempää, yksilöllistä ja projektimaista. Työ siirtyy vakiintuneista työyhteisöistä muuttuviin verkostoihin. Yhdessä tekeminen, verkostoituminen ja työkyky kulkevat käsi kädessä.

 • Sosiaalinen älykkyys, yhteisöllisyys, joukkoäly
 • Verkostoissa toimiminen
 • Paineensietokyky, muutoskyky, resilienssi
 • Haastavat tilanteet/ihmiset, konfliktit
 • Oma työkyky- ja hyvinvointiosaaminen
 • Kognitiivisen kuormituksen hallinta ja palautuminen
 • Itseluottamus, itsetunto / Mindset
 • Itsetuntemus
 • Sisäinen motivaatio, motivointi
 • Tietoisuus, tilannetietoisuus, Mindfulness
 • Coaching- ja fasilitointitaidot 

3. Jatkuva kehittäminen - Tuottavuus ja kilpailukyky kohenevat uudistumalla

Keskiöön nousee oman työn, osaamisen ja työkyvyn johtaminen alati muuttuvissa tilanteissa. Monimuotoistuvassa työelämässä on aiempaa enemmän mahdollisuuksia tehdä työstään merkityksellistä. 

 • Työn tuunaaminen, merkityksellisyys, merkitystyö, job design
 • Kokeilu ja soveltaminen
 • Ketteryys, lean
 • Uutuushakuinen ja adaptiivinen ajattelu
 • Luovuus
 • Oma asiantuntijuus, jatkuva oppiminen, kasvu ja kehittyminen
 • Design –asenne

4. Johtaminen - Työtä johdetaan uudella tavalla

Muutos haastaa yritysten organisoinnin ja johtamisen. Avoimella keskustelulla ja luottamuksella on yhä suurempi vaikutus tuottavuuteen. Asiakkaan käyttäytyminen ja kokemukset ohjaavat liiketoimintaa yhä voimakkaammin.

 • Tiimit, yhteistyö, synergia
 • Kriisijohtaminen
 • Osaamisen johtaminen
 • Oppimisen johtaminen
 • Motivointi
 • Verkostoissa johtaminen
 • Palaute
 • Sukupolvet työelämässä, ikäjohtaminen
 • Etätyön johtaminen
 • Ihmisten johtamistaidot
 • Haastavien tilanteiden/ihmisten johtaminen
 • Vastuuton työkäyttäytyminen, puuttuminen, puheeksiottaminen
 • Työyhteisön kehittäminen
 • Neuvottelutaidot
 • Selkeyttämis- ja ymmärryttämiskyky