Näin saatte täyden hyödyn verkkovalmennuksesta. | Academy of Brain

Olemme henkilöstön verkkovalmentamisen asiantuntijoita ja löytäneet onnistuvan toteutuksen kaavan:

 1. Mieti kohderyhmä, jolle haluat tarjota valmennuksia.
 2. Valitse ne valmennukset, joita kohderyhmälle tarjotaan.
 3. Sovi verkkovalmennusyrityksen kanssa vaikuttavuusarvioinnin toteuttamisesta.
 4. Tutustuta kohderyhmä valmennusvaihtoehtoihin markkinointitekstin, webinaarin, videoesittelyiden tai luennon avulla.
 5. Anna osallistujien ilmoittautua vapaaehtoisesti itseä eniten kiinnostavaan valmennukseen. Deadline tai rajoitettu paikkamäärä nopeuttaa ilmoittautumisprosessia.
 6. Halutessasi voit käyttää neljännessä kappaleessa esiteltyjä tukimenetelmiä valmennuksen aikana.
 7. Tutustu lopuksi valmennuksen vaikuttavuusraporttiin ja mieti mahdollisia tarvittavia jatkotoimenpiteitä.

Tuemme sisäistä markkinointia yhteistyössä laadituilla suunnitelmalla, sekä tarvittaessa webinaareilla ja live-valmennuksilla. Live-valmennukset tukevat motivaatiota ja muutosta, sekä syventävät oppimista.

Miksi Academy of Brainin verkkovalmennus?

 • Voi oppia itsenäisesti
 • Voi oppia joustavasti - ajasta ja paikasta riippumatta
 • Voi oppia edullisesti
 • Voi oppia henkilöltä ja alan huipulta, jota et muuten pääsisi kuulemaan
 • Voi oppia nopeasti ja tehokkaasti
 • Voi oppia mielekkäästi - perinteiset luennot ja kirjat muutettu helposti omaksuttavaan muotoon

Kenelle verkkovalmennus sopii?

Verkkovalmennus sopii kaikille niille henkilöille, jotka osaavat käyttää tietokonetta, Tablet-tietokonetta tai älypuhelinta kohtuullisella tasolla. Verkkovalmennus on myös erinomainen oppimisympäristö henkilöille, jotka pitävät enemmän itsenäisestä tekemisestä kuin ryhmässä toimimisesta. Tämän lisäksi verkkovalmennus sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat käyttää aikansa tehokkaasti ja pitävät opitun kertaamista tärkeänä.

Mistä tiedän että mikä valmennus sopii kenellekin?

Pääsääntönä on, että ketään ei kannata pakottaa mukaan valmennukseen, vaan ihmisille kannattaa tarjota mahdollisuus valita itseä eniten kiinnostava valmennusteema. Oma valinta nostaa osallistujan suoritusmotivaatiota ja sitä kautta tehostaa oppimista.

Verkkovalmennuksen voi kuitenkin laittaa osaksi esim. esimiesvalmennusprosessia. Näissä tapauksissa osallistujilla on keskimääräistä enemmän motivaatiota suorittaa verkkovalmennus, jotta he ns. läpäisevät koko valmennusprosessin.

Miten saan ihmiset innostumaan valmennuksista?

Motivaatiota voi nostaa erilaisilla tietoa lisäävillä markkinointitoimilla kuten lyhyillä webinaareilla ja esittelyvideoilla. Nämä ovat helppo ja tehokas tapa myös auttaa osallistujaa valitsemaan itselle varmasti parhaiten sopiva valmennus.

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että ihmisten motivaatiot voivat suuntautua erilaisiin aiheisiin eli kaikki valmennusteemat eivät välttämättä motivoi kaikkia. Tässä mielessä verkkovalmennus onkin erinomainen tapa valmentaa, sillä jokainen voi valita juuri itseä eniten kiinnostavan teeman tai teemat.

Voiko osallistujia tukea valmennuksen aikana?

Verkkovalmennusympäristöt tukevat valmennukseen osallistuvia henkilöitä erilaisin muistutuksin, tavoitteiden asetannalla, saavutusten palkitsemisella, jne. Tämän lisäksi verkkovalmennusta tarjoavien toimijoiden on hyvä panostaa henkilökohtaiseen opastukseen ja tukemiseen sillä itse valmennus voi herättää osallistujassa kysymyksiä. Näihin on tärkeää saada vastaus nopeasti ja kuitenkin yksilöllisesti. Tämä lisää merkittävästi osallistujien motivaatiota, oppimista ja palvelukokemusta.

Valmennuksen ostanut yritys voi tukea valmennuksen tehokkuutta myös muutamilla keinoilla.

Järjestäkää avoin ryhmätapaaminen valmennukseen osallistuville. Tilaisuus kannattaa järjestää teemakohtaisesti. Sen ideana on herättää keskustelua ryhmässä omista tavoitteista ja saada aikaan ryhmäytymisen kokemus.

Esimiehiä kannattaa aktivoida kyselemään osallistujien kokemuksia valmennuksesta ja kertomaan siitä mitä uusia työkaluja he ovat valmennuksesta saaneet. Näitä keskusteluja voi käydä kaksin tai vaikkapa tiimipalaverissa.

Aktiivinen markkinointi aiheesta kannattaa myös valmennuksen aikana, jotta asia pysyy osallistujien mielessä.

Mistä tiedän, että valmennuksesta oli hyötyä?

Yrityksille toteutettavissa valmennuksissa voidaan käyttää kyselytutkimusta vaikuttavuusarviointiin. Tällöin osallistujille lähetetään ennen valmennusta ja valmennuksen jälkeen lyhyt kysely, jolla selvitetään heidän nykytilannetta suhteessa valmennuksen teemaan. Kyselyiden yhteenvedon kautta saadaan selville verkkovalmennuksen vaikutus osallistujien oppimiseen ja toimintaan.

Kysy lisää:

Toni Toivanen, Academy Of Brain
toni.toivanen@aivokunto.fi
040-5314647