Kehitä paineensietokykyä - vähennä stressiä! | Academy of Brain

 

Parempi paineensietokyky – vähemmän stressiä!

Valmennuksessa osallistujat tutkivat ja kehittävät omaa paineensietokykyään. Kehittämisen hyödyt: toimintakyky ei laske paineen alla, vähemmän tuottamatonta ja enemmän tuottavaa toimintaa, nopeampi palautuminen ja vähemmän stressiä.

Kyky toimia äkillisissä, merkittävissä muutostilanteissa ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, vaan opittu kyky, jota voi kehittää. Resilientti (sinnikäs, sisukas, muutoskykyinen) henkilö toimii sujuvasti ja tehokkaasti stressaavissa muutostilanteissa. Vaativassakin muutostilanteessa resilientin henkilön toimintakyky säilyy tai palautuu nopeasti ilman merkittävää heikentymistä. 

Hyvä paineensietokyky perustuu seitsemään osatekijään. Näihin osatekijöihin perehdymme tarkemmin tässä valmennuksessa. Jokainen osallistuja löytää omat vahvuudet ja heikkoudet, joita lähteä kehittämään henkilökohtaisen suunnitelman avulla.

Tarjoamme valmennuksesta kahta versiota. Laajaan versioon kuuluu henkilökohtainen resilienssiprofiili (saat luottamuksellisen raporttisi sähköpostitse täytettyäsi resilienssikyselyn) ja perusversioon kuuluu itsearvio. Laajan version hinta on 135 € ja perusversion hinta on 99 €. 

Valmennuksen rakenne:

Viikko 1: Johdanto

 • Paineensietokyvyn osa-alueet
 • Resilienssikysely ja henkilökohtainen resilienssiprofiili sen ostaneille, muille itsearvio

Viikko 2: Kehittämisen periaatteet

 • Kehittämissuunnitelma

Viikko 3: Kehittäminen (osa 1)

 • Positiivinen asenne
 • Itseluottamus

Viikko 4: Kehittäminen (osa 2)

 • Kognitiivinen joustavuus
 • Sosiaalinen joustavuus

Viikko 5: Kehittäminen (osa 3)

 • Kokonaiskuva
 • Proaktiivisuus
 • Järjestelmällisyys

Viikko 6: Yhteenveto

 • Q&A, lopputesti, diplomit