Toteutustavat | Academy of Brain

Käytössäsi on koko verkostomme huikean laaja osaaminen!

Valmentajiemme osaaminen kattaa uusien työelämätaitojen kirjon digitaidoista johtamiseen. Verkkovalmennusten lisäksi he toteuttavat live-valmennuksia joustavasti koko osaamisalueeltaan.

Tutustu toteutustapoihin ja valmennusteemoihin. Autamme rakentamaan juuri teille sopivan valmennuksen. Kysy lisää valmentajistamme Hanna Puhariselta (hanna.puharinen@aivokunto.fi / 0505299732).

Luento

Luennon kesto on 1-2 tuntia. Sisältö ja vuorovaikutteisuus sovitetaan kohderyhmän tarpeisiin. Yhteen luentoon voi valita useita teemoja kuten keskittymiskyky, paineensietokyky, aivojen palautumistaidot, mindset, työn merkityksellisyys sekä esimiehille ja johtoryhmille suunnatut teemat.

Aivoravistelu

Aivoravistelu on intensiivinen ja innostava lyhytvalmennus (kesto 30 min - 1 tunti)

  • Sopii erilaisiin työpajoihin, tiimipäiviin tai palavereihin
  • Haastaa, herättää, saa ajattelun liikkeelle!
  • Teema muotoutuu osallistujien ja tilaajan tarpeista
  • Aiheina esim. aivotyön tuottavuus, muutoskyky ja huippusuoritus

Valmennus

Valmennuksessa (½ päivää) syvennytään yhteen teemaan kokeneen valmentajan johdolla. Aiheen käsittelyssä päästään konkrettisiin toimenpiteisiin ja kehittämissuunnitelamiin yksilö- ja ryhmätasolla. Valmennusryhmän koko on 8-30 henkeä. Valmennusten jälkeen voidaan käyttää coachingia tukemaan opittujen toimintatapojen viemistä käytäntöön.

Coaching

  • Yksilöcoaching yksittäisen esimiehen tai johtajan kehittymisen tueksi
  • Pienryhmä-coaching ryhmien kehittämiseen
  • Mikro-coaching (15-30 min puhelu)  


Kehittämisprosessi

Verkko- ja live-valmennusten sekä coachaamisen yhdistelmä.