Opi keskittymään paremmin! | Academy of Brain

 

Mitä hyötyä on keskittymiskyvyn kehittämisestä?

Keskittymiskyky on taito suunnata energiaa tärkeisiin asioihin siten että ne edistyvät ja tulevat tehdyiksi.

Kyetäksesi keskittymään, sinun tulee hallita viisi keskittymiskyvyn osataitoa. Tässä valmennussa opit ymmärtämään näiden viiden osa-alueen vaikutuksen omaan keskittymiskykyysi sekä opit kehittämään kyseisiä taitoja. Valmennus sisältää luentovideoita, tekstisisältöjä sekä harjoitteita.

Valmennuksen viikoilla 1-5 voit lähettää asiantuntijallemme kysymyksiä, joihin saat videoidun vastauksen. Vastausvideo julkaistaan valmennuksen viimeisellä eli kuudennella viikolla. Viimeisellä viikolla on myös lopputesti, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat diplomin.

Viikko 1: Mitä olen tekemässä? - Tavoite

 • Keskittymiskyvystä yleisesti
 • Tavoitteen asettaminen


Viikko 2: Miten toimin? - Ajan käytön hallinta

 • Ajan käytön suunnittelu ja työkalut
 • Oman toiminnan tutkiminen, reflektio


Viikko 3: Miksi olen tekemässä? - Motivaatio ja arvot

 • Motivaatiotesti ja motivaatiotekijöiden tarkastelua
 • Arvojen tunnistaminen, selkiyttäminen ja pohtiminen


Viikko 4: Kuka olen ja miten se vaikuttaa tekemiseeni? - Persoonallisuus

 • Viisi persoonallisuuspiirrettä
 • Persoonallisuuden itsearviointi


Viikko 5: Miten ylläpidän tekemistäni? - Energia

 • Fyysinen energia
 • Mentaalinen energia


Viikko 6: Yhteenveto - Q&A

 • Q&A
 • Lopputentti ja diplomien luovutus